Skip to content

WAT
WE DOEN

WERKOMGEVING EN VERANDERSTRATEGIE

Veldhoen + Company helpt je nieuwe duurzame manieren van werken te creëren.

We helpen organisaties de status quo uit te dagen en begeleiden veranderingen in denkwijzen, gedragingen, protocollen en werkwijzen die je helpen je doelen op de lange termijn te bereiken met een op maat gemaakt, holistisch manier van werken-concept.

Je uitdagen om te slagen

We zijn niet het enige consultancybedrijf voor werkomgevingstrategie dat gebruikmaakt van een framework voor activiteit-gerelateerd werken, maar zijn uniek vanwege onze mix van een uitgebreide cliëntervaring en toewijding aan onafhankelijk onderzoek gedurende meer dan drie decennia.

Ons ultieme doel voor al onze cliënten is om uitdagende, specifieke en haalbare resultaten te boeken en tegelijkertijd mogelijkheden, moed en belangstelling samen te brengen om actief te blijven reflecteren en evalueren.

We geloven heilig in onze rol als helpers; we willen er zeker van zijn dat je slaagt.

ONS WERK

Bekijk voorbeelden van onze projecten, in meer dan 30 jaar hebben we meer dan 200 projecten begeleid. Zo bouwen we mee aan een betere wereld van werk.

Ontdekken

Het Resultaat: 

Een unieke en goed-gedefinieerde Manier van Werken-strategie op basis van de doelen van je bedrijf.

Het Proces: 

Via het ontdekkingsproces kunnen we een objectief overzicht vormen van de activiteiten, routines, interne en externe samenwerkingen, volwassenheid van het team en afhankelijkheid van leidinggevenden via gegevensbronnen voor werkomgevingen.

Vervolgens betrekken we de belangrijkste belanghebbenden, voeren we workshops uit, doen we interviews en nemen we vragenlijsten af om je doelen te begrijpen ,en kwalificeren de objectieve gegevens om meningen in bruikbare feiten om te zetten.

Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-8063 Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-8063

Ontwerpen en co-creëren

Onze volledig geïntegreerde aanpak van een op mensen gerichte werkwijze wordt ontwikkeld via twee parallelle stromen:
Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-7956 Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-7956

Ontwerpen

Het Resultaat:
een holistisch concept voor een nieuwe werkwijze, ondersteund door gedetailleerde praktische opdrachten voor je fysieke, virtuele en gedragsruimtes.

Het Proces:
met behulp van de achtergrondinformatie die in de ontdekkingsfase en door meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van innovatieve werkomgevingconcepten is opgedaan, stelt V+C een op maat gemaakt ontwerp samen dat je organisatie voorbereidt op de toekomst van werk.

Co-creëren

Het Resultaat:
een robuust, op mensen gericht strategie- en implementatieplan voor de transformatie van je organisatie.

Het Proces:
we geloven volledig in zelfbeschikking en stellen de omgeving en vaardigheden vast die nodig zijn om een leerorganisatie op te bouwen. Via workshops en flexibele leerprogramma's dagen we teams en individuen verder dan hun eigen perspectief van werk te kijken, zodat ze betrokken raken. We weten dat verandering blijft hangen als iedereen tijdens elke stap van het proces snapt wat het voor hen toevoegt.

Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-7956 Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-7956

Implementeren

Het Resultaat: 

De implementatie van onze nieuwe werkwijzen, waaronder ondersteuning voor het verandermanagementproces, om ervoor te zorgen dat aan programma-ambities wordt voldaan.

Het Proces:

Het uitvoeren van je veranderplan via meerdere kanalen, waaronder de mobilisatie en ondersteuning van verandernetwerken om positieve transformaties in de werkwijze van je organisatie bewerkstelligen. 

Tijdens deze fase levert V+C doorlopende ondersteuning aan je team via veranderingen in leidinggeven en andere vormen van betrokkenheid bij verandermanagement, waardoor je er zeker van bent dat er betekenisvolle verschuivingen in je organisatie plaatsvinden. We passen de hoeveelheid programmamanagement en ondersteuning naar jouw behoeften aan, zodat je succesvol nieuwe werkwijzen kunt omarmen.

Veldhoen_PhotoSessions-669906-dsc_6207_teamwork Veldhoen_PhotoSessions-669906-dsc_6207_teamwork

Evalueren en evolueren

Het Resultaat: 

Een set aanbevelingen om doorlopende werkevolutie te ondersteunen.

Het Proces:

werkomgevingtransformatie is een doorlopend proces en een aantal teams zullen nieuwe werkwijzen makkelijker adopteren dan anderen. V+C biedt doorlopende ondersteuning, zelfs nadat het eerste project afgerond is, om ervoor te zorgen dat je je lange-termijndoelen behaalt. 

We zullen je werkomgevingconcept blijven verfijnen door het verzamelen van bewijs aan de hand van onderzoeken, interviews met belangrijke belanghebbenden en nieuwe metrische gegevens over de werkomgeving en zorgen ervoor dat de nieuwe werkwijze door alle teams wordt geadopteerd. 

Veldhoen_WhatWeDo_213_H1150238 Veldhoen_WhatWeDo_213_H1150238

Ontdek samen met ons
de toekomst van de wereld van werken

Neem contact op om het gesprek aan te gaan.