Skip to content

Activiteit-gerelateerd werken (AGW)

ONTDEK NIEUWE MANIEREN VAN WERKEN VIA ACTIVITEITEN


AGW zorgt ervoor dat je organisatie beter presteert, wendbaarder en flexibeler wordt en je talent beter kunt aantrekken en behouden.

Wat is activiteit-gerelateerd werken (AGW)?

Wat is activiteit-gerelateerd werken (AGW)?

Een activiteit-gerelateerde aanpak van werken (AGW) houdt er rekening mee dat mensen verschillende activiteiten uitvoeren tijdens hun dagelijkse werk en stimuleert mensen om bewustere keuzes te maken in hoe ze hun werkzaamheden uitvoeren.

Door een Manier van Werken-strategie te ontwikkelen op basis van dit principe, maakt AGW het mogelijk om de fysieke en virtuele behoefte van individuen en teams vast te stellen. Deze flexibele organisatorische aanpak stelt vast hoe belangrijk een kantoor, werken vanuit huis of andere locaties zijn door teams aan te moedigen nieuwe routines te proberen. De nadruk die AGW legt op het creëren van een cultuur van connecties, verantwoordelijkheid en vertrouwen zorgt ervoor dat individuen en de organisatie hun volledige potentie kunnen benutten.

In andere woorden: AGW transformeert werk in iets waarover je zelfbeschikking hebt, in plaats een plek waar je aanwezig moet zijn.

 

Veldhoen_ABW explainer_thumbnail

AGW-werkomgevingontwerp

Volgens het AGW-model zijn cultuur, technologie en fysieke ruimtes onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een holistische werplekstrategie is uit de volgende drie elementen opgebouwd:

  • De ‘bouwstenen’ - de gebouwde omgeving
  • De ‘bytes’ - digitale platforms en virtuele ruimte
  • De ‘gedragingen’ - de cultuur, rituelen en ritmes van werk

Dit zijn allemaal cruciale elementen voor een succesvolle werkomgevingtransformatie, maar er wordt vaak niet evenveel aandacht aan elk element besteed. 

De juiste balans van deze drie elementen is afhankelijk van de werkomgeving. Voor een hybride werkplek is de gebouwde omgeving bijvoorbeeld niet meer het belangrijkste middel om betekenis en samenhorigheid voor medewerkers te creëren. Een aanpak op basis van gedrag is daarvoor nodig om successen te behalen.
Bricks-Bytes-Behaviour Bricks-Bytes-Behaviour

AGW-activiteiten

Wat wordt als een 'activiteit' gezien bij activiteit-gerelateerd werken? In AGW onderscheiden we activiteiten in drie hoofdcategorieën:
  • Individuele activiteiten zoals geconcentreerd werken;
  • Gezamenlijke activiteiten zoals gesprekken, presentaties en brainstormen;
  • Andere activiteiten, zoals broodnodige ontspanning of technische activiteiten.

Elk type activiteit sluit aan op een bepaald type digitale werkomgeving of een fysieke ruimte en wordt het beste door een bepaalde denkwijze ondersteund.

Veldhoen_Gemeente Heemstede_loungeplek 10 Veldhoen_Gemeente Heemstede_loungeplek 10

AGW implementeren

Een activiteit-gerelateerde werkwijze gaat verder dan het creëren van een fantastische nieuwe werkomgeving en het eventueel verminderen van kosten. Onze AGW-visie heeft te maken met samenwerking, zelfbeschikking, leiderschap, zichtbaarheid, connectie en de verhouding tussen productiviteit en plezier in de werkzaamheden. 

Het benaderen van werk via een AGW-aanpak moedigt leidinggevenden aan de volgende vragen te stellen: "Wat hebben mensen, ongeacht hun functietitel en expertisegebied, nodig?" Daarnaast moeten ze hun medewerkers vertrouwen om zo vaak als ze willen in een omgeving naar eigen keuze te werken.

Om dit punt te bereiken, moeten leidinggevenden, teams en individuen hun cultuur en denkwijzen aanpassen.

work from home_windows-YzLMmxDTrvI-unsplash work from home_windows-YzLMmxDTrvI-unsplash

Geschiedenis van activiteit-gerelateerd werken

1983

De Amerikaanse architect Robert Luchetti is mede-ontwikkelaar van het concept 'activiteitsomgevingen': een voorloper van het framework dat nu is geformaliseerd als activiteit-gerelateerd werken.

Begin 1990

Op basis van consultatieprojecten die vóór de introductie van AGW zijn uitgevoerd, ontwikkelt Veldhoen + Company het framework activiteit-gerelateerd werken en past deze methode toe op verschillende projecten voor werkomgevingtransformatie.

1995

Activiteit-gebaseerd werken wordt voor de eerste keer op een grootschalig project toegepast bij Interpolis, een verzekeringsmaatschappij in Nederland, die tot op heden activiteit-gerelateerd werken toepast.

2010

Activiteit-gerelateerd werken blijft in populariteit toenemen, wordt in verschillende organisaties toegepast en vindt momentum tijdens de aanwas van werken op afstand en hybride kantoren.

2020

Het begin van de COVID-19-pandemie zorgt ervoor dat veel organisaties voor het eerst werken op afstand implementeren. De versnelde ontwikkeling en bredere toepassing van nieuwe werkomgevingtechnologieën verrijken werkomgevinganalyses. V+C gaat een samenwerking aan met Microsoft om hun Research & Data-praktijken te verdiepen om doorlopend nieuwe manieren van werken te verkennen.

2021-heden

De wereldwijde COVID-19-pandemie verandert fundamenteel hoe veel organisaties en medewerkers over werkomgevingen nadenken. V+C kan tijdens deze periode de weerbaarheid van AGW-organisaties observeren en meten.

Toekomst van activiteit-gerelateerd werken

Toekomst van activiteit-gerelateerd werken

Activiteit-gerelateerd werken is een werkomgeving-filosofie die de nieuwste trends en buzzwoorden overstijgt. Het kan worden toegepast in organisaties met kleine kantoren, grote kantoren, hybride kantoren of organisaties zonder kantoren. 

Wat de toekomst van werk ook is, organisaties die vooruitdenken hebben altijd baat bij het analyseren van werk in verband met activiteiten. AGW is in combinatie met werkomgevingdata een ontzettend krachtig framework om betrokkenheid, effectiviteit en de mentale gezondheid te verbeteren. 

Vanuit dit mensgerichte perspectief kunnen we volkomen nieuwe manieren van werken ontdekken. Terwijl er steeds meer nieuwe werkactiviteiten en technologieën worden ontwikkeld, blijft AGW het ontwerp van fysieke ruimtes, digitale omgevingen en werkomgevingcultuur vormen.

Pas activiteit-gericht werken toe in jouw organisatie

Neem contact op om het gesprek aan te gaan.