Skip to content

ADRESS
Veldhoen + Company Global
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven
Nederländerna

TELEFON
+31 88 44 47 222

E-POST
mail@veldhoencompany.com

 
Kontakta Oss

Aktivitetsbaserat arbetssätt

NYFIKEN PÅ HUR MAN KOMMER IGÅNG MED ABW?

Det finns många felaktiga uppfattningar om vad aktivitetsbaserat arbetssätt verkligen är. Denna arbetsplatsfilosofi handlar inte om öppna kontorsytor – det är en nyckel som låser upp er personals fulla potential. I egenskap av grundare av konceptet kan V+C erbjuda ett antal lösningar som hjälper er utnyttja ABW på bästa sätt.

Vad är aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW)?

ABW-metoden inser att människor utför olika aktiviteter i sitt dagliga arbete och därför behöver en mängd olika arbetsmiljöer som stöds av rätt teknik och kultur för att utföra dessa aktiviteter effektivt.

För att skapa arbetsmiljöer baserade på denna princip tillämpar ABW ett människocentrerat tillvägagångssätt för hur vi arbetar genom att studera vilka aktiviteter som är närmast relaterade till ett företags organisations- och affärsmål, och tar den utforskningen av både kvantitativa och kvalitativa data för att vägleda en strategi och plan för att uppfylla de fysiska, virtuella och kulturella behoven hos individer och team.

Med andra ord förvandlar ABW arbete till något du känner dig bemyndigad att göra, snarare än någonstans du behöver vara.
Veldhoen_University of Sydney_Susan Wakil Building 4 Veldhoen_University of Sydney_Susan Wakil Building 4

Så här kommer du igång

Följande lösningar är suveräna sätt att få ert team att komma igång med ett aktivitetsbaserat arbete.

01

ABW 101

Denna skalbara, asynkrona onlineinlärningsmiljö finns på flera språk och erbjuder utbildning, inspiration och övningar som hjälper dig att bekanta din organisation med ABW. 
Veldhoen_ABW101
02

ABW-simuleringsspel

Denna workshop är den perfekta introduktionen till ABW för stora grupper. Spelet anordnas live av en V+C-utbildad värd, antingen personligen eller virtuellt, och simulerar upplevelsen av att röra sig i en ny ABW-arbetsmiljö. Genom frågor, feedback och reflektioner kommer deltagarna att förstå vad det innebär att arbeta inom ABW-modellen. 
800_903507012511 1
03

Viva Insights Hackathon

Varje integrerad arbetsplatsstrategi kräver en stabil datagrund. Med hjälp av objektiva data kör vi en ”hackaton”-stilsession med ert företag för att skapa en karta över ert sätt att arbeta. Vi avslöjar information som hjälper oss att besvara frågor som t.ex:

  • Vilken är ledarstilen och hur påverkar den samarbete och välmående?
  • Hur ser er möteskultur ut?
  • Efter att ha redovisat samarbetsaktiviteter, hur mycket tid finns kvar för individer att få sitt arbete utfört?
  • Hur skiljer sig avdelningarna åt när det gäller deras sätt att arbeta?

Denna session ger dig (och oss) insikterna för att utlösa ett informerat samtal mellan ledning och er personal för att förstå värdet av ABW.

Veldhoen_Viva Insights Hackathon

Utforska nya sätt att arbeta

Kontakta oss för att inleda dialogen.