Skip to content

Het succes van programma's meten

DE CODE KRAKEN: INZICHT KRIJGEN IN DE HOLISTISCHE WERKNEMERSERVARING

Als het gaat om werknemerservaring, houden verschillende afdelingen verschillende gegevens bij. HR houdt de betrokkenheid en het behoud van personeel in de gaten, vastgoed houdt het gebruik van en de tevredenheid over de werkruimte bij, IT peilt het gebruik van applicaties en bugs, enzovoort. 

Door de verschillende gegevensbronnen is het moeilijk om een holistisch beeld te krijgen van de werknemerservaring. Hoe kun je gegevens betekenisvol samenvoegen om nuttige inzichten te verkrijgen?

De uitdagingen van het meten van succes

Wanneer organisaties trachten inzichten te verkrijgen op basis van programmagegevens, staan zij vaak voor de volgende uitdagingen:

01

Gebrek aan duidelijkheid over doelstellingen en resultaten

Vooral bij complexe, geïntegreerde programma's zijn de doelstellingen en resultaten niet altijd meteen duidelijk geformuleerd.

Als de doelen en resultaten niet goed gedefinieerd worden, kan er onder de belanghebbenden verwarring en miscommunicatie ontstaan over wat er met het programma precies moet worden bereikt.

Pas op voor:

  • Onenigheid over welke gegevens verzameld moeten worden, hoe ze geïnterpreteerd moeten worden en hoe succes eruit ziet.
  • Verwarring over het doel van het programma
  • Geen bijsturing als de context en de prioriteiten veranderen
Goal & Outcome Clarity - zachary-staines-dCVyYcCZ6A4-unsplash
02

Moeilijkheden met het isoleren van de effecten van programma's

In sommige gevallen kan het moeilijk zijn om veranderingen in de resultaten aan een specifiek programma toe te schrijven, wat kan leiden tot onzekerheid omtrent de vraag of het programma werkelijk een verschil maakt. Dit kan met name gebeuren wanneer er verschillende programma's tegelijk worden toegepast of wanneer er externe factoren in het spel zijn.

Pas op voor:
  • Onzekerheid over welke programma's verantwoordelijk zijn voor bepaalde resultaten
  • Gebrek aan consensus over de impact van een programma
isolating program effects - shutterstock_436207813
03

Onovertuigende analyse

Het is moeilijk om gegevens te interpreteren van verschillende systemen die niet met elkaar communiceren. Bovendien nemen organisaties soms genoegen met een paar oppervlakkige hoofdpunten in plaats van de tijd te nemen voor een grondige analyse.

Als de gegevens niet doeltreffend geanalyseerd worden, kunnen organisaties mogelijk geen zinvolle conclusies trekken over het effect van een programma.

Pas op voor:

  • Verwarring bij de belanghebbenden over welke gegevens verzameld worden, wat ze betekenen en hoe ze gebruikt moeten worden
  • Moeilijkheden om buy-in te behouden
  • Terughoudendheid om met werknemers in gesprek te gaan vanwege 'vragenlijstmoeheid'.
team meeting - 4IXzw1L9L0-unsplash
04

Gebrek aan betrokkenheid van belanghebbenden

Het meten van het effect van een programma vereist vaak de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden, waaronder deelnemers aan het programma, managers en andere relevante partijen. Als belanghebbenden niet betrokken zijn bij het meetproces, begrijpen zij mogelijk de gegevens die verzameld worden of de implicaties van de bevindingen niet volledig.

Pas op voor:
  • Verwarring bij de belanghebbenden over welke gegevens verzameld worden, wat ze betekenen en hoe ze gebruikt moeten worden
  • Moeilijkheden om buy-in te behouden
Veldhoen_Trainings - office film set

Onze aanpak en oplossingen

Onze aanpak en oplossingen

Wij hanteren een geïntegreerde aanpak om organisaties te helpen de uitdagingen rond het meten van het succes van programma's het hoofd te bieden. Zo doen wij dat:

We definiëren duidelijke doelen en resultaten.

Wij werken samen met je om de kwalitatieve en kwantitatieve maatstaven voor succes te definiëren - aan het begin en tijdens verschillende fasen van het traject - zelfs als je al 'halverwege' je project bent wanneer wij de handen in elkaar slaan.

Verder nodigen we leads van verschillende stromen uit om de projecten en initiatieven waaraan ze werken toe te lichten, en welke meetgegevens ze al bijhouden.

Wij maken gebruik van pilotgroepen.

Wij brengen gegevens samen voor meer zinvolle inzichten.

Wij houden de belanghebbenden betrokken.

Graag meer te weten komen?

Neem contact op om het gesprek aan te gaan.

Ontdek nieuwe manieren van werken

Neem contact op om het gesprek aan te gaan.