Skip to content

ADRESS
Veldhoen + Company Global
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven
Nederländerna

TELEFON
+31 88 44 47 222

E-POST
mail@veldhoencompany.com

 
Kontakta Oss

Balansera minskade utrymmen och engagemang

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT: NYCKELN TILL SMARTARE BYGGNADER OCH GLADARE PERSONAL

Genom hybridarbetet har syftet med ett kontor blivit växlande. Människor är inte lika motiverade att pendla, så skrivbordscentrerade kontor förblir tomma. Bör företagen minska sina kontor på grund av det? Kan en mindre kontorsyta fortfarande vara värdefull och attraktiv för de anställda? Hur kan du tillgodose nya närvaromönster?

Våra strategiska konsulttjänster kan hjälpa er optimera ert utnyttjande av er arbetsyta i en alltmer komplex arbetsvärld.

Utmaningarna med att minska kontorsutrymmet

Hybridarbete är här för att stanna. Fastighetsavdelningen behöver förstå de nya närvaromönstren och ta fram nya strategier för arbetsplatsutnyttjande:

01

Kontor utnyttjas mycket lite

Under pandemin hade många företag ett konservativt tillvägagångssätt avseende lokalplaneringen. Ledningen antog att människor skulle återvända till kontoret i högre grad än någon preferensbaserad undersökning hade indikerat. 

Varningstecken att se upp för:

 • Det mesta av er arbetsyta är densamma som före pandemin
 • När COVID-restriktionerna släpptes återgick inte personalen till sina arbetsplatser i förväntad omfattning
 • Förmåner har lockat människor tillbaka, men inte på ett hållbart sätt
Veldhoen_underutilised office space
02

Ledningen känner sig tvingad att förordna hybridscheman

Många företagsledare är missnöjda med det låga utnyttjandet av kontoren och tvingas förordna ett minsta antal dagar som de anställda måste arbeta på kontoret. De inser inte att kontoret för många människor inte längre är den bästa platsen att arbeta på – i synnerhet individuellt fokuserat arbete eller ständiga samtal efter varandra.

Varningstecken att se upp för:
 • Ledare kämpar för att tydligt förmedla förväntningar på hybridscheman eftersom ”en storlek passar alla”-direktiv inte fungerar
 • Personalen uttrycker oro för att deras flexibilitet kommer att tas bort när som helst
 • I företag där ledningen har infört ett enhetligt direktiv återvänder människor inte i enlighet med det (t.ex. tre dagar på kontoret beordrat, men de flesta är tillbaka 1–2 dagar)
Veldhoen_hybrid working - virtual presentation room
03

Medarbetares och ledningens hybridpreferenser verkar vara i konflikt med varandra

Information om, och undersökningar av anställdas och ledares preferenser kring hybrida arbetssätt pekar på ett växande gap och verkar ställa dessa grupper mot varandra. Ledare är osäkra på hur man kan förena detta och saknar klarhet om vad som skulle behövas för att anpassa individuella och teampreferenser med de organisatoriska.

Varningstecken att se upp för:

 • Information och forskning fokuserade starkt på att fastställa hur många dagar på kontoret kontra hur många dagar hemifrån
 • Brist på öppen diskussion kring syftet med och värdet av personlig tid
 • Chefer eller andra ledare betonar att de känner en förlorad översikt eller förståelse för vad deras teammedlemmar gör
Veldhoen_employee vs. management preferences
04

Kontorsutrymmen är inte längre syftesanpassade

Vad är den post-pandemiska indelningen av ert kontorsutrymme? Under pandemin ändrades kontoren med hälsa och säkerhet i åtanke, eller för att ta hand om nyckelarbetarnas behov. Nu måste vi ompröva hur vi använder utrymmen för att skapa anslutning eller för komplexa samarbeten i både personliga och hybrida miljöer. Det kommer att krävas mer än att avlägsna plexiglasskärmar och socialt distanserade arbetsstationer för att göra kontoret värt pendlingen.

Varningstecken att se upp för:
 • Att komma till kontoret (förordnad eller inte) skapar normalt inte starkare relationer i och mellan teamen
 • Anställda ger regelbundet återkoppling om att deras hem är bättre ordnat för ett i första hand virtuellt arbetssätt
 • Anställda överutnyttjar individuella fokusmiljöer på kontoret
Veldhoen_office space should be fit-for-purpose

Vårt tillvägagångssätt och våra lösningar

Vårt tillvägagångssätt och våra lösningar

Vår process för arbetsplatsstrategi undersöker klyftan mellan ert företags utnyttjande av arbetsytan och era önskade affärsresultat samt mål med medarbetarnas beteende. Så här gör vi:

Vi analyserar er nuvarande arbetsplats.

Vi kombinerar information från våra egna bedömningar och lägger ihop den med ytterligare organisatoriska datakällor (t.ex. arbetsplatsmätningar, pulsundersökningar, engagemangsundersökningar, undersökningar om tillfredsställelse före/efter flytt) för att generera insikter om vilka luckor som finns mellan nuvarande tillstånd och önskat tillstånd inom samtliga tre arbetsplatsdimensioner: Byggklossar (fysiskt), Bytes (tekniskt) och Beteende (kulturellt).

 • Beläggningsmätningar ger detaljerade mätningar av inte bara beläggning på arbetsplatsnivåer, utan också vilka typer av aktiviteter och tekniker som används
 • Etnografiska studier ger kvalitativ information om samverkan mellan människor, lokaler och team
 • Befintliga system och program för arbetsplatsmätning (t.ex. Viva Insights, Google Workplace Analytics m.m.) berikar våra data med kvantitativ information

Vi skapar vision och ett integrerat programteam.

Vi har en användarcentrerad syn på konceptutveckling.

Vi bygger praktiska verktyg för fastighetshantering.

Vi förespråkar empatiskt förändringsarbete.

Nyfiken på att få veta mer?

Kontakta oss för att inleda dialogen.

Låt oss optimera och framtidssäkra er arbetsplats

Kontakta oss för att inleda dialogen.