Skip to content

Een balans vinden tussen het verminderen van de milieubelasting en betrokkenheid

ACTIVITEIT-GERELATEERD WERKEN: DE SLEUTEL TOT SLIMMER VASTGOED EN MEER TEVREDEN WERKNEMERS

Door de opmars van hybride werken verschuift de functie van het kantoor. Mensen zijn minder gemotiveerd om naar het kantoor te komen, waardoor de bureaus leeg blijven. Moeten bedrijven daarom hun kantoren inperken? Kan een kleinere werkomgeving nog steeds nuttig en aantrekkelijk zijn voor werknemers? Hoe kun je tegemoetkomen aan de nieuwe aanwezigheidspatronen?

Ons strategisch werkomgevingadvies kan je helpen om het gebruik van je werkomgeving te optimaliseren in de steeds complexere wereld van werken.

De uitdagingen van het inperken van de kantoorruimte

Hybride werken is een blijvertje. Vastgoed moet inzicht krijgen in de nieuwe voorkeuren van mensen en nieuwe strategieën ontwikkelen voor het gebruik van de werkomgeving:

01

Kantoren worden sterk onderbenut

Tijdens de pandemie hanteerden veel organisaties een conservatieve aanpak wat betreft vastgoedplanning. Leiderschap ging ervan uit dat de mensen met een hogere aanwezigheid op kantoor zouden terugkeren dan uit een op voorkeur gebaseerde vragenlijst was gebleken. 

Pas op voor:

 • Het grootste deel van je vastgoedportfolio is hetzelfde als vóór de pandemie
 • Toen de COVID-beperkingen werden versoepeld, kwamen de werknemers nog altijd niet terug naar kantoor op het verwachte niveau
 • Het aanbieden van extraatjes heeft mensen teruggelokt, maar niet op een duurzame manier.
Veldhoen_underutilised office space
02

Leiderschap voelt zich genoodzaakt om hybride werkschema's op te leggen

Veel bedrijfsleiders zijn teleurgesteld met het lagekantoorgebruik en zijn geneigd om een minimum aantal dagen op te leggen dat werknemers op kantoormoeten werken. Zij zien niet in dat het kantoor voor veel mensen niet langer de beste plaats is om te werken - en dan vooral individueel gericht werk of doorlopende telefoongesprekken.

Pas op voor:
 • Leiders hebben moeite om de verwachtingen rond hybride werkschema's duidelijk te communiceren, aangezien een uniform beleid niet werkt.
 • Werknemers vrezen dat hun flexibiliteit elk moment kan worden afgenomen.
 • In organisaties waarin leiders een uniform mandaat hebben ingevoerd, keren mensen niet dienovereenkomstig terug (bv. 3 kantoordagen verplicht, maar de meeste mensen komen slechts 1-2 dagen opdagen).
Veldhoen_hybrid working - virtual presentation room
03

Hybride voorkeuren van werknemers en leiderschap staan lijnrecht tegenover elkaar

Gegevens en vragenlijsten over de voorkeuren van werknemers en leiderschap rond hybride manieren van werken duiden op een groeiende kloof die deze groepen tegenover elkaar lijkt te plaatsen. Leiders weten niet goed hoe ze dit moeten verenigen en hebben geen idee wat nodig is om individuele en teamvoorkeuren af te stemmen op die van de organisatie.

Pas op voor:

 • Gegevens en onderzoek waren sterk gericht op het bepalen van hoeveel dagen op kantoor vs. hoeveel dagen van thuis uit gewerkt moest worden.
 • Gebrek aan open gesprekken over het doel en de waarde van aanwezigheid op kantoor.
 • Managers of andere leiders hebben het gevoel geen overzicht of inzicht te hebben in wat hun teamleden doen.
Veldhoen_employee vs. management preferences
04

Kantoorruimtes zijn niet langer geschikt voor het beoogde gebruik

Wat is de post-pandemische versie van je kantoorruimte? Tijdens de pandemie werden kantoren heringericht met het oog op gezondheid en veiligheid, of om tegemoet te komen aan de essentiële behoeften van de werknemers. Nu moeten we opnieuw nadenken over hoe we de ruimte kunnen gebruiken om verbindingen tot stand te brengen of voor complexe samenwerking in zowel persoonlijke als hybride situaties. Er is meer nodig dan het weghalen van plexglaswanden en werkplekken op 1m1 afstand om het reizen naar kantoor de moeite waard te maken.

Pas op voor:
 • Naar kantoor komen ( al dan niet verplicht) bouwt niet automatisch sterkere team- en teamoverschrijdende relaties op.
 • Werknemers koppelen regelmatig terug dat hun thuis beter is uitgerust op een virtuele manier van werken
 • Werknemers maken te veel gebruik van individuele focusomgevingen op kantoor
Veldhoen_office space should be fit-for-purpose

Onze aanpak en oplossingen

Onze aanpak en oplossingen

Ons proces voor werkomgevingstrategie onderzoekt de kloof tussen het gebruik van de werkruimte in je organisatie en je gewenste bedrijfsresultaten en doelstellingen wat betreft het werknemersgedrag. Zo doen wij dat:

Wij maken een diagnose van je huidige werkomgeving.

Wij combineren de gegevens met onze eigen beoordelingen en koppelen deze aan aanvullende gegevensbronnen van de organisatie (bijv. werkomgevingstatistieken, impulsonderzoeken, betrokkenheidsenquêtes, tevredenheidsonderzoeken voor en na een wijziging) om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de huidige toestand en de gewenste toestand op alle drie de werkomgevingdimensies: Bouwstenen (fysiek), Bytes (technologisch) en Gedrag (cultureel).

 • Gebruiksstudies verschaffen niet alleen nauwkeurige metingen van de bezetting op werkomgevingniveau, maar ook van het type activiteiten en de technologie die wordt gebruikt.
 • Etnografische studies verschaffen kwalitatieve gegevens over de interacties tussen mensen, de ruimte en teams.
 • Bestaande meetinstrumenten voor de werkomgeving (bv. Viva Insights, Google Workplace Analytics, enz.) en programma's verrijken onze gegevens met kwantitatieve gegevens.

Wij ontwikkelen een visie en een geïntegreerd programmateam.

We hanteren een gebruikersgerichte aanpak voor conceptontwikkeling.

Wij ontwikkelen praktische tools voor vastgoedbeheer.

Wij pleiten voor een empathisch verandermanagement.

Graag meer te weten komen?

Neem contact op om het gesprek aan te gaan.

Laten we je werkruimte optimaliseren en klaarstomen voor de toekomst

Neem contact op om het gesprek aan te gaan.