Skip to content

Twee belangrijke perspectieven over de 'toekomst van werk' geven de werkomgeving in 2023 vorm

10 januari 2023

Subscribe to Our Updates

Het 'nieuwe normaal' is een van de meest gebruikte uitdrukkingen wanneer wij met onze klanten en collega's praten over de toekomst van werk en onze 'post-pandemische' werkomgevingen. Veel bedrijfsleiders weten dat werknemers de flexibiliteit van een hybride of virtuele manier van werken waarderen, maar weegt dat op tegen de uitdagingen op de productiviteit? Gegevens van de laatste paar jaren wijzen erop dat dit in het beste geval een simplistische benadering is van een post-pandemische werkomgevingstrategie. Als ervaren werkomgevingstrategen zagen wij het afgelopen jaar (door middel van de gegevens en ook met onze eigen ogen) hoe bedrijven nog steeds worstelen om verder dan het hybride werkbeleid te kijken dat X- of Y-dagen op kantoor voorschrijft, ingevoerd als antwoord (of reactie) op de pandemie.
 
Wij zien hoe sommige bedrijven dankzij bepaalde fundamentele perspectieven doeltreffende, toekomstbestendige werkomgevingstrategieën kunnen uitdenken en implementeren, keuze en autonomie kunnen omarmen en zinvolle routines en rituelen in hun organisaties kunnen invoeren - dit alles met het oog op een betere verbondenheid, communicatie en productiviteit - terwijl andere bedrijven blijven worstelen zonder duidelijke visie op de toekomst van hun werkomgevingstrategie.

Hieronder volgen twee van de fundamentele perspectieven die wij de komende maanden met je zullen blijven onderzoeken en bespreken. Wij nodigen je uit om hierover na te denken als een manier om je eigen zoektocht naar de Toekomst van werk dit jaar te beginnen.

Perspectief 1: 2023 is het jaar van zinvolle gedurfde experimenten

Organisaties spreken al meer dan twee jaar over een 'nieuwe manier van werken' of de 'toekomst van het werk', maar in veel gevallen zien we niet meer dan iteratieve veranderingen in de pandemie-reactie van de meeste organisaties.

Wij raden organisaties af om radicale veranderingen door te voeren, maar de uitdaging met enkel incrementele veranderingen is dat ze vaak geen katalysator voor verandering creëren, en dat werknemers vaak moeite hebben om te achterhalen wat er eigenlijk verandert, en welk nieuw gedrag of welke nieuwe praktijken aangenomen moeten worden.

Wij pakken dit met onze klanten aan door hen te helpen 'gedurfde experimenten' te ontwikkelen, maar gedurfd betekent niet noodzakelijkerwijs groot! Kleine gewaagde stappen om te testen en te leren - 2023 gebruiken om beter te begrijpen wat het 'nieuwe normaal' is en hoe deze veranderingen kunnen worden opgeschaald. Vaak neemt dit de vorm aan van pilots of prototypen waarin we specifieke teams of groepen vragen om iets uit te proberen dat sterk verschilt van een aspect van hun huidige manier van werken.

Wij zorgen ervoor dat deze gedurfde experimenten zinvol zijn door vooraf te investeren in robuuste en geïntegreerde meetkaders, te verduidelijken wat inputs of indicatoren zijn, en wat de concrete KPI's zijn die wij willen stimuleren.

Perspectief 2: Het verhaal achter hybride werkgegevens zit hem in de details

Uit steeds meer gegevens blijkt dat hybride werk slecht is voor de productiviteit. Hoewel er een kern van waarheid in deze stelling kan zitten, is het ook belangrijk om na te denken over de wereldwijde trends die hierachter schuilgaan, en om na te gaan welke andere maatregelen mogelijk veranderen - welzijn, inclusie en het aantrekken of behouden van talent, om er maar een paar te noemen.

Wij willen de vooruitgang die hybride werk geboekt heeft om de werkervaring voor velen redelijker te maken niet overboord gooien, maar wij moeten erkennen dat hybride werk een andere mentaliteit vereist en van onze leiders en werknemers nieuwe praktijken en afspraken vergen. Hybride werk heeft de goede en minder goede leiderschapscapaciteiten in organisaties blootgelegd. Goede leiders zijn de afgelopen jaren efficiënt gebleven, terwijl anderen het moeilijk hadden naarmate de bereikbaarheid of de zichtbaarheid afnam.

Wij werken samen met organisaties om een activiteitenlens te gebruiken die ons helpt begrijpen hoe teams en individuen werken, en om deze lens te gebruiken om meer begrip en bewustwording te creëren over hoe teams doeltreffend samenwerken. Een polariserend mandaat om werknemers naar kantoor te laten komen, om ze vervolgens een aanzienlijke periode individueel te laten werken, is niet het antwoord.

Wij gebruiken de lens van activiteiten om leiders en teams te helpen praktijken en competenties te ontwikkelen waarmee zij doeltreffender kunnen omgaan met de manier waarop ze werken. Dit gaat niet enkel over 'vergaderetiquettes' of smartboards, maar eerder over bewuste teamafspraken en normen die doeltreffendheid, productiviteit en inclusie bevorderen. Voor veel organisaties is het ontwikkelen van de capaciteiten van hun leiders iets dat opnieuw prioriteit krijgt, om ervoor te zorgen dat hun organisatie klaar staat om te reageren op de situatie van vandaag, morgen en de toekomst.

Wat mogen we verwachten voor de Toekomst van werk in 2023

Wij houden niet van voorspellingen over de nieuwste technologieën die de wereld van werken zullen vormgeven, maar wij observeren en bespreken wel graag hoe deze innovaties van invloed zijn op de manier waarop wij met elkaar omgaan. Elke innovatie biedt unieke kansen voor bepaalde organisaties, terwijl andere organisaties er misschien nog niet klaar voor zijn - en ook dat maakt deel uit van onze reis naar een betere wereld van werken.

In 2023 zullen we de perspectieven van de Toekomst van werk toelichten en bespreken om je te helpen ontdekken hoe je de betrokkenheid en het behoud van werknemers kunt vergroten en een duidelijk traject kunt uitstippelen voor de toekomstvisie van je organisatie - een visie die past bij de doelstellingen en uitdagingen van jouw organisatie en niet gebaseerd is op de laatste modewoorden en trends. Wij zullen ons uiterste best doen om innovatieve en boeiende manieren te vinden om deze inzichten het hele jaar door met je te delen. Blijf uitkijken naar hoe we deze thema's op al onze merkkanalen verkennen en samen ontdekken hoe ze jouw plekje op de wereld en je bedrijf beïnvloeden.

Benieuwd naar hoe jouw team of organisatie beïnvloed wordt of hoe je de curve voor kunt zijn? We onderzoeken deze vragen graag met u. Praat met ons!

Ultimately, we will work with you to create a unique culture and environment where people will have the space to thrive, the freedom to genuinely connect with one another and will proudly work as a part of your organisation.